1. Maak gebruik van belastingvrije en aftrekbare uitgaven

Er zijn verschillende uitgaven die je kunt aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor je belastingdruk vermindert. Enkele voorbeelden van aftrekbare uitgaven zijn:

 • Hypotheekrente
 • Ziektekosten die niet worden vergoed door je zorgverzekering
 • Giften aan goede doelen
 • Studiekosten voor een opleiding die je volgt om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren
 • Kosten voor het onderhoud van een rijksmonument

Daarnaast zijn er bepaalde inkomsten die belastingvrij zijn, zoals:

 • Kinderbijslag
 • Studiefinanciering
 • Vergoedingen voor vrijwilligerswerk (tot een bepaald maximum)

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de aftrekbare uitgaven en belastingvrije inkomsten die voor jou van toepassing zijn en maak hier optimaal gebruik van.

2. Benut je heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er zijn verschillende heffingskortingen waar je mogelijk recht op hebt, zoals:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Ouderenkorting

Controleer welke heffingskortingen voor jou van toepassing zijn en zorg ervoor dat je deze benut om je belastingdruk te verlagen.

3. Spreid je inkomen over meerdere jaren

Als je inkomen sterk fluctueert, kan het voordelig zijn om je inkomen over meerdere jaren te spreiden. Hierdoor kun je mogelijk in een lager belastingtarief terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn voor ondernemers, freelancers of mensen die te maken hebben met eenmalige hoge inkomsten, zoals een bonus.

4. Maak gebruik van fiscale voordelen voor ondernemers

Als je een ondernemer bent, zijn er verschillende fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken, zoals:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Ondernemersaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (R&D)

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de fiscale voordelen die voor jouw onderneming van toepassing zijn en maak hier optimaal gebruik van.

5. Plan je vermogen en beleggingen

De manier waarop je je vermogen en beleggingen structureert, kan invloed hebben op je belastingdruk. Enkele strategieën zijn:

 • Maak gebruik van belastingvriendelijke beleggingsproducten, zoals groene beleggingen die in aanmerking komen voor een vrijstelling in box 3.
 • Overweeg om je vermogen te spreiden over verschillende belastingboxen, bijvoorbeeld door te investeren in een eigen woning (box 1) of een aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2).
 • Schenk vermogen aan je kinderen of kleinkinderen om de toekomstige erfbelasting te verminderen.

Door effectieve belastingplanningstechnieken toe te passen, kun je je belastingdruk verminderen en je financiële situatie verbeteren. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de aftrekbare uitgaven, belastingvrije inkomsten, heffingskortingen en fiscale voordelen die voor jou van toepassing zijn. Daarnaast kan het spreiden van je inkomen en het plannen van je vermogen en beleggingen bijdragen aan een lagere belastingdruk. Overweeg om samen te werken met een belastingadviseur om je te helpen bij het optimaliseren van je belastingplanning.

Terug naar Financiële producten
Gerelateerde artikelen
Zonnepanelen